Peit´måhl

Included page "clone:pitemal" does not exist (create it now)

Välkommen till Wikisidan Pitemål, här kan du söka och lägga till ord på Pitemål.

Pitemål (”Peitmål” eller ”bonschka” på dialekten) är en norrländsk dialekt, som är en form av bondska, och som härstammar från gammalsvenska. Pitemålet talas i hela Pite älvdal, dvs från kustbyarna vid Bottenviken och vidare västerut ett tiotal mil upp efter Pite älvdal. Dialekterna i Norrbotten följer i princip alltid de gamla stor-sockengränserna, varpå Pitemålet tvärt övergår till Lulemål så snart man passerat den gamla sockengränsen ovanför Rosvik.

På grund av Pite älvdals isolerade läge har det piteälvdalska folkets språkbruk behållit den grammatiska strukturen och uttalet av många gammelsvenska ord. Men bondskan har utvecklats på senare tid och "försvenskats" så till den milda grad att kraftiga dialektala skillnader nu finns mellan olika byar, samt mellan kustbefolkningen och inlandet. Därför bör inte pitemål förväxlas med den dialekt som talas i själva staden Piteå. Den dialekten kallas pit-fint och är resultatet av en "modernisering" av pitemålet (ex: blir ordet "öar" på pit-fint "öya" och på genuint pitemål "oya" osv). Genuint pitemål pratas främst av äldre i byarna utanför centralorten.

Precis som i fallet med många andra dialekter gjorde myndigheterna under 1900-talet en satsning på en försvenskning av språket i pitebygden. Många föräldrar slutade prata bondska med sina barn, varpå dialekten snabbt började försvinna. Pitemålet visade sig dock vara seglivat, och jämfört med många andra bondska dialekter har pitemålet fortfarande en ganska säker ställning - många unga talar fortfarande pitemål, och lokala artister håller dialekten vid liv genom sånger och revyer. Även om pitemålet är på utdöende är dess ställning alltså relativt stark, jämfört med många andra dialekter i norra norrland.

Slumpa fram dagens ord:

Testa slumpa fram ett ord på Pitemål

*

Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License