Om Pitemål

Denna wikisida skapades för att Pitemålet håller på att sakta försvinna som dialekt bland de unga Piteborna.
Numera börjar de yngre (inklusive skaparen av denna sida) inte längre kunna tala bonschka.

Hoppas denna sida kan vara ett sätt att bevara vårat älskade Pitemål så att det inte försvinner.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License