Om Pitemål

Denna wikisida skapades för att Pitemålet håller på att sakta försvinna som dialekt bland de unga Piteborna.
Numera börjar de yngre (inklusive skaparen av denna sida) inte längre kunna tala bonschka.

Hoppas denna sida kan vara ett sätt att bevara vårat älskade Pitemål så att det inte försvinner.

Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License