Fraser

Hä gäll it djööl. Ung. "bit ihop", egentligen; det gäller att inte grina.

Slecke sleukt besleut. Vilket bra (slugt) beslut

He jär moni sa katta å spotte i have. Det gör varken till eller från, sa katten och spottade i havet

han sku itt trouw att han får setje se opa nesan min, och stjiten inni monna. Han ska inte tro att han får sätta sig på min näsa och skita i munnen.

Texter

I waal så weldans troyt bortte hejn vä att i nöges färlese fram å dellbax milla pijtstan å Älvfsbojn som na vedagock bara för å hemt freugan ät jobbe. Idjenteligen sku i ha flötte dell Twerán ell Bersika så he waal nermre. Då kanske i löckes vä å spåra nager kraon opa soppa inne längda.

Jag blir så väldigt trött på det här med att jag måste färdas fram och tillbaka mellan Pite-stad och Älvsbyn som en hackspett bara för att hämta min min fru efter jobbet. Egentligen skulle man ha flyttat till Tvärån eller Bergsviken så det blir närmre. Då kanske man lyckas med att spara några kronor på soppan (slang för bensin) på längre sikt.

He vann andörmåkkar jer, ja an bodd dell å me uti n ann böy jenna opp ätt bLåsmark å han sa att ”hövel andren under he tjeen dell ingenting… fö dem bLi nåo sjeitt ndå då man… då man tjera dem, å så rään” /jahah/ män han var ju äkkspätt vä uxa åkkså, så hä watt lika sjitt såm he sum va huvvle. /jasså/ jååda, åmän. /han behuvvd innt huvel?/ naa, han va… he tjennt dell åsitt, män övresida hon huvvle n. Men innte unndresida.

Det var en skidmakare här, ja han bodde till ock med i en annan by, här upp åt Blåsmark. Och han sa att ”Hyvla skidorna under, det tjänar till ingenting, för de blir nog släta ändå, när man tjärar dem, och åker.” /Jaha./ Men han var ju expert med yxan också, så det blev lika slätt som det som var hyvlat. /Jaså./ Jodå, jomän. /Han behövde inte hyvla?/ Nej, han var… det tjänade ingenting till. Men ovansidan hyvlade han. Men inte undersidan.

Ramsor

Lellfingre, gullringa, langstanga, schlepperbocken, ååååååååh grötgobben oppi take!

Fingerramsa motsvaranda tummetott. Lillfingret, ringfingret, långfingret, pekfingret oooooooch grötgubben upp i taket (peka på respektive finger och avsluta med att dra lätt i barnets tumme upp mot taket).

Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License