Äkshlänt

Duktig (Av engelskans excellent?)

Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License