Ànd/er, ra; ánd/er, -ren; rom

Skida
I ha tjira ándren, jag har tjärat skidorna.

_a
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License