Angesht

Harmsen, av ordet ånger

_a
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License