Arbäjt

Arbeta

”I arbäjt nàlta hèndervä.” Jag arbetar litet hemmavid.

_a
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License