Bärhuveafta

Fest, en glad afton (av ordet bar huvud och afton)

_b
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License