Bålali

Burdus, att ta mycket plats på ett ofinkänsligt sätt
(uttalas med tjockt L)

_b
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License