Båol

Bord
(Uttalas med tjockt L) alt baoul

_b
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License