Boijn

byn; Även specifikt en benämning på Älvsbyn, till skillnad från Piteå, som är staden.

från byn = bårta boijn

_b
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License