Beshwäshfåtti

Lat ("Var et så beshwäshfåtti utan go: nö å djä:r hänna = Var inte så lat utan gå nu och gör det där.")

_b
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License