e, eitt / ett

ett (obetonat och betonat)

_e
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License