Ebräjdd vä åsit

Obetydligt ("I bredd med ingenting")

_e
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License