Fjuksnönn

Lätt snö. "Hä jär et tåongt móka fjuksnönn" - Det är inte tungt att skotta lätt snö.

_f
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License