Fjuksnönn

Lätt snö. "Hä jär et tåongt móka fjuksnönn" - Det är inte tungt att skotta lätt snö.

_f
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License