fjunt

Sporer av mattlummer som faller ut vid torkning. Har hört att apotek använde detta vid pillertrillning. Vi pojkar fjuntade dvs vi la lite fjunt i handflatan med en brinnande tändsticka ovanför mellan fingrarna. När vi kastade upp fjunten uppstod en rejäl flamma.

Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License