Foil'n

Ordet ska föregås av bokstaven i: i foil'n. Betydelse: I fyllan.

Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License