gå opa bójn

Omtalas,ryktas, "det omtalas i byn"

_g
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License