Gåode

Ganska

Hä rängen gåode mötje. (Det regnar ganska mycket.)

_g
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License