Go smöcko

Lätt sårad. har fått mycke vackra saker = bortskämd,

..

Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License