Göudat

(Galet. "Hä vart så göudat" - Det blev så galet.)

_g
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License