Hakatent

Kort stubin, tvärarg, på "pitefint". På bondska heter det Håkatent.

_h
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License