Hejt

Heter
jag heter = i hejt

_h
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License