il specko

Man är ond mot andra människor å djur.
Det yttersta av onska.

Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License