Ilak-and´n

Dålig andedräkt ("Elak andning"- "Hä jär läjsamt dáansh vä ejn som ha ilalkand´n" = Det är tråkigt att dansa med en som har dålig andedräkt!)

_i
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License