Hejm

Hem

(jag ska gå hem, i sko gå hejm)

_h
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License