kanuffles

bråka och slåss
"Döm våor öte kanuffles"
De bråkade och slogs

Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License