Lave

bredvid/med t.ex. "Kom å seit lave mä" - Kom och sitt bredvid mig

_l
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License