Mokaråmme

Gödselränna (i ladugård).

_m
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License