Nest

Hos
Exempel: Döm våra nest n'Kalle. (De är hos Kalle.)

_n
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License