Nöges / nööst / nögese

Måste
jag måste = i nöges
nögese tvingades, "nödgades", nöges heter det i presens

_n
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License