Pärowann

Äkersork eller vattensork
Vä håva wann ine pärolande, vi har sork i potatislandet.

_p
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License