pella

lite.. rörde.. …..he pella nalta =det rörde sig lite

Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License