piasava

en borste (kvast ) man borstar av farstutrappen från snö eller jord

Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License