Ra`al / raLe

Vråla / vrålade

_r
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License