schwamel

Strunt,berätta osanning, man tar inte i ( slut schwamel)

Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License