Skå:pita, Skå:på:t, Skå:pite

Äta direkt ur skafferiet
Hä vaal skå:pita då man jär åle:n, det blir att äta ur skafferiet när man är ensam

Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License