skreck

åka skridskor.
skidskor = skrecken

_s
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License