Snäägg

Blåsa

(Blåsa isiga kalla vindar, "Hä snäägg öta shetta" - Det blåser kallt på slätten, ung. som "snålblåst")

_s
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License