Snäägg

Blåsa

(Blåsa isiga kalla vindar, "Hä snäägg öta shetta" - Det blåser kallt på slätten, ung. som "snålblåst")

_s
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License