söstra

Det betyder SYSTER, SYRRA….

Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License