Spanágge

Hetsig/Tvärilsk (han jär nalta spanagge - han är litet hetsig/tvärilsk)

_s
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License