Sterne

Dött
ha sterne dött, eg. "har stelnat"

_s
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License