Stjälät

Skellefteå (Stjälät med tydligt S-T-J)

_s
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License