strunt

Årsskott av främst tall. Ätbart.

Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License