törrfuru

torrtall…..en tall som fått svamp angrepp å håller på att dö eller har dött

Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License