Viiderstöjt

Cykelpump (ordagrant: viiderstöjt - väder stöt)

_v
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License