Vöre

Hur
Exempel: Vöre jär'e vä dä? (Hur är det med dig?)
Vöre jär’e vä jä? (Hur är det med er?)

_v
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License