Waal

Blir. Uttalas med tjockt L och tjock V. Exempel: I waal så trojt bårte häjna. (Jag blir så trött på det här.)

_w
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License